ReadyPlanet.com
dot dot
พยัญชนะไทย  
รหัส : H008
รายละเอียดทั้งหมด :

  พยัญชนะไทย

   แนวคิดในสื่อการศึกษาของ HEART & HUG คือการมีเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับตัวเด็กอยู่ในสื่อ เราจึงไม่นำเสนอสื่อแบบ “ก เอ๋ย ก ไก่  ข ไข่ ในเล้า....จนถึง ฮ นกฮูก ตาโต” แต่จะนำเสนอแบบ “ หนูให้อาหารไก่  หนูช่วยเก็บไข่” ไปจนถึง “หนูแปลงร่างเป็นนกฮูก” ซึ่งเชี่อว่าน่าจะสนุกสนาน น่าสนใจ และเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการให้กับเด็กๆ ได้มากขึ้น

    เริ่มจากความคิดแบบซุกซนแบบ HEART & HUG จนกลายเป็นชิ้นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นสำหรับคนไทยโดยเฉพาะ  เพราะเรามั่นใจว่าการศึกษาบนความสนุกสนานและเชื่อมโยงกับตัวเองของเด็ก คือรูปแบบการเรียนรู้ที่ดีที่สุดตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
ภาพพิมพ์
190.00
แคนวาสขึงเฟรม
2,200.00
งานเคลือบอเดมโก้+กรอบไม้
1,750.00


จำนวน      © Heart and Hug 2012.All Right Reserved.
318/67 หมู่บ้านเมอริทเพลส ซ.ลาดพร้าว87 ถ.ลาดพร้าว กทม. 10310
Tel 02-9366458 | 085-9187394-5 Fax 02-9366459